Natuurlijk De privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Justiin. Ik zit aan de Edelhert 19 in Huizen. Ik sta bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 69319960. In deze verklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verwerk en voor welke doeleinden. Ook leg ik uit welke rechten je kunt uitoefenen. Wil je meer weten over cookies? Lees dan mijn cookieverklaring.

Wat is het algemene privacybeleid van Justiin?
 • Justiin respecteert de privacy van alle bezoekers van zijn website www.justiin.nl van zijn (potentiële) relaties en (potentiële) klanten.
 • Ik ga zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.
 • Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niets met onze diensten te maken hebben.
 • En ja: wij houden ons aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt.
 
Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Justiin verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten of omdat je contact met mij hebt opgenomen, bijvoorbeeld via mijn contactformulier of via e-mail. ik verwerk alleen persoonsgegevens die door jou worden verstrekt of die ik verkrijg via de cookies die ik (laat) plaatsen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik in ieder geval verwerk:

 • Naam van contactpersoon;
 • E-mailadres van contactpersoon;
 • Telefoonnummer indien deze ingevuld is;
 • Overige informatie die we vrijwillig van jou ontvangen.
 
Wat gebeurt er als je je gegevens niet wilt delen?

Je bent niet verplicht jouw persoonsgegevens met mij te delen. Maar: ik kan mijn dienstverlening niet uitvoeren zonder bepaalde gegevens, bijvoorbeeld de gegevens die ik gebruik om een overeenkomst voor het uitvoeren van mijn diensten met je te sluiten of om jou de nieuwsbrief te verzenden.

 
Voor welke doeleinden verwerk ik gegevens en op welke grondslagen?

Justiin verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van mijn nieuwsbrief;
 • Om contact met je op te kunnen nemen ten behoeve van mijn dienstverlening;
 • Om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten; en
 • Om mijn diensten bij je af te leveren.

ik verwerk jouw gegevens op basis van één van de onderstaande gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van mijn dienstverlening;
 • Ik heb toestemming van jou gekregen om ze te verwerken; of,
 • Ik heb een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw gegevens.

In sommige gevallen heb jij je persoonsgegevens aan mij bekend gemaakt zonder dat je daartoe verplicht was. Dit kan ter voorbereiding op een overeenkomst zijn.

Ik heb een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken. Dat kan bijvoorbeeld voor direct marketing doeleinden zijn (zie hiervoor verder mijn cookieverklaring) of ten behoeve van mijn gewone bedrijfsvoering zoals debiteurenbeheer. Als je hier bezwaar tegen hebt, laat mij dat dan weten. We zullen nogmaals jouw belangen en mijn belangen wegen.

Ik verstuur mijn nieuwsbrief via MailChimp. Deze partij zit in de Verenigde Staten en is onderdeel van het Privacy Shield framework. Dat betekent dat er voldoende waarborgen zijn ten behoeve van jouw privacy.

 
Hoe lang bewaar ik deze gegevens?

Justiin bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in? Voor de meest voorkomende gegevens gelden de volgende bewaartermijnen:

Personalia
De algemene bezoekgegevens worden niet langer dan een jaar bewaard. De gegevens die je mij hebt verstrekt zodat ik telefonisch contact met jou kan opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden (tenzij je klant bent geworden!).

Webformulieren
De persoonsgegevens welke in mijn webformulieren zijn ingevuld worden automatisch na 3 maanden verwijderd uit de database van mijn website.

Klantdossiers
2 jaar na beëindiging samenwerking.

Facturen
7 jaar in verband met de wettelijke verplichting voor de Belastingdienst.

 
Deel ik deze gegevens?

Ja, maar niet zomaar. Justiin deelt jouw persoonsgegevens alleen met verschillende partijen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ik sluit met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht een verwerkersovereenkomst. Hiermee zorg ik voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens als dat ik bied. En wees gerust, Justiin blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 
Hoe beveilig ik jouw gegevens?

Justiin beveiligt jouw gegevens om te voorkomen dat deze gegevens verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van deze maatregelen zijn:

 • beveiliging van onze websites met een SSL-certificaat. Hiermee worden jouw gegevens, bijvoorbeeld die worden verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 • ik maak gebruik van de meest recente software en een firewall;
 • mijn computers zijn beveiligd met een wachtwoord waar ik een streng wachtwoordbeleid voor heb:
 • alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens; en,
 • ik noem het al: we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken.
 
Welke rechten heb je met betrekking jouw persoonsgegevens?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Justiin. Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een dergelijk verzoek of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@justiin.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Indien je klachten hebt over mijn gegevensverwerking, dan verzoek ik jou dit zo snel mogelijk bij mij te melden. Uiteraard hoop ik hier samen uit te komen. Justiin wil je er wel graag op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 
Wat als het privacybeleid van Justiin wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Ik behoud mij dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Versie oktober 2019

Bakje koffie doen? Afspraak maken

Wil je gewoon even praten over hoe ik te werk ga of heb jij een geweldig idee waar je mijn hulp bij nodig hebt? Een bakje koffie kan nooit kwaad.

Bakkie koffie